සංචාරය​ :
ඉන්දියාව
ලබා ගත හැකි ආසන:
45
සංචාර දින ගණන
12 Days

අසිරිමත් දඹදිව වන්දනාදින 12

සංචාරය පිළිබඳ සාමාන්‍ය තොරතුරු

අපගේ වන්දනාව දින 12 කි, කිසිදු දුම්රිය ගමනක් නොමැත​. ඍජු ගුවන් ගමන් සහිතව සංවිධානය කර ඇත දින 12ක් පුරා ඉන්දියාවේ ගත කරමින් කාලයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබාගැනීමට මෙම වන්දනාවේදී කටයුතු සලසා ඇත​.


1 වන දිනය​

කොළඹ - දිල්ලි

මුදල් මාරු කිරීම , සාප්පු සවාරිය හා විවේකය​.

දිල්ලි - සංඛස්ස - කාන්පූර්

සංඛස්ස වන්දනා කිරීම​.

කාන්පූර් - බරණැස​

බරණැස, ඉසිපතනය , මිගදාය වන් දනා කර මූලගන්ධකූට විහාරයේ, දම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාවට සවන් දීම හා රාත්‍රී සාප්පු සවාරි

බරණැස​ - බුද්ධගයා

සේනානිගම, සුජාතා කිරිපිඩු පූජා කළ ස්ථානය , ශ්‍රී මහා බෝධිය වන් දනා කිරීම හා සාප්පු සාවාරි.

බුද්ධගයා

කිරිපිඩු පූජාව - සිල් සමාදන් වීම - සාංඝික දානය හා බෝධි පූජාව සම්පූර්ණ දිනයම ශ්‍රී මහා බෝධිය අසල ගත කිරීම​.

බුද්ධගයා - රජගහනුවර - කුෂිනගරය​

දුෂ්කරක්‍රියා කළ ලෙන වන් දනා කිරීම , දෙව්දත් ගල පෙරලූ ස්ථානය​, ගිජ්ජකූටය බිම්බිසාර රජු සිර කළ ස්ථානය, ගැල් 500 එරුණු ස්ථානය​, නාලන්දාව හා විශාලාව නුවර වන්දනා කිරීම​.

කුෂිනගරය - ලුම්බිණිය​

පිරිනිවන් මංචකය​, ආදාහන චෛත්‍ය, අන්තිමට පැන් වැළඳූ ස්ථානය හා ලුම්බිණි සල් උයන වන්දනා කිරීම​.

ලුම්බිණිය - කපිලවස්තුපුර​- සැවත්නුවර​

කපිලවස්තුපුර​ හා සැවත්නුවර වන්දනාව​.

සැවත්නුවර​

සිල් සමාදන් වීම , සාංඝික දානය, ඡේතවනාරාමය​, ගන්ධකුටිය​ දම්සභා මණ්ඩපය වන්දනා, ආනන්ද බෝධීන් වහන්සේ අභියස බෝධි පූජාව හා ධාතු ප්‍රදර්ශනය​. (රෝස මල් පූජාව​)

සැවත්නුවර - අග්‍රා

ටජ්මහල් පිටතින් නැරඹීම ( ඇතුල්වීමේ ගාස්තු ගෙවිය යුතුය​) හා සාප්පු සවාරි.

අග්‍රා - දිල්ලි

දිල්ලි නගර සිරි නැරඹීම හා දිල්ලි සාප්පු සවාරි.

දිල්ලි - කොළඹ

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම​.