සංචාරය​ :
ඉන්දියාව
ලබා ගත හැකි ආසන:
45
සංචාර දින ගණන
10 Days

අසිරිමත් දඹදිව වන්දනාදින 10

සංචාරය පිළිබඳ සාමාන්‍ය තොරතුරු

අපගේ වන්දනාව දින 10 කි, කිසිදු දුම්රිය ගමනක් නොමැත​. ඍජු ගුවන් ගමන් සහිතව සංවිධානය කර ඇත දින 10ක් පුරා ඉන්දියාවේ ගත කරමින් කාලයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබාගැනීමට මෙම වන්දනාවේදී කටයුතු සලසා ඇත​.


1 වන දිනය​

කොළඹ - බරණැස​

බරණැස හෝටලයේ නවාතැන් ගැනීම​.

බරණැස - බුද්ධගයා

බරණැස ඉසිපතනයේ මිගදාය වන් දනා කර බුද්ධගයාව බලා පිටත්වීම​.

බුද්ධගයා

ශ්‍රී මහා බෝධිය කිරිපිඩු පූජාව, සිල් සමාදන් වීම, සාංඝික දානය හා බෝධි පූජාව සම්පූර්ණ දිනයම ශ්‍රී මහා බෝධිය අසල ගත කිරීම​.

බුද්ධගයා - රජගහනුවර - බුද්ධගයා

ගජ්ජකූටය​, දෙව්දත් ගල පෙරලූ ස්ථානය​, ගිජ්ජකූටය බිම්බිසාර රජු සිර කළ ස්ථානය, ගැල් 500 එරුණු ස්ථානය​, නාලන්දාව හා විශාලාව නුවර වන්දනා කිරීම​.

බුද්ධගයා

දුෂ්කරක්‍රියා කළ ස්ථාන​ය , සුජාතා කිරිපිඩු පූජා කළ ස්ථානය වන්දනාව හා සාප්පු සවාරි.

බුද්ධගයා - විශාලාව - කුෂිනාරාව

විශාලාව වන්දනාකාර කුෂිනාරාවේදී පිරිනිවන් මංචකය ආදාහන චෛත්‍ය හා අවසාන වරට පැන් වැළඳූ ස්ථානය වන්දනා කිරීම​.

සැවත්නුවර​ (ඡේතවනාරාමය​)

ලුම්බිණි සල් උයන හා කපිලවස්තු වන් දනා කර සැවත්නුවර​ බලා පිටත්වීම​.

සැවත්නුවර​

සිල් සමාදන් වීම , සාංඝික දානය, ඡේතවනාරාමයේ ගන්ධකුටිය​, දම්සභා මණ්ඩපය වන්දනාව හා ආනන්ද බෝධීන් වහන්සේ අභියස බෝධි පූජාව, සර්වඥ ධාතූන් වහන්සේ වන්දනාව හා සාප්පු සවාරි.

සංඛස්ස - අග්‍රා

සංඛස්ස වන්දනා කර​ අග්‍රා ටජ්මහල් පිටතින් නැරඹීම( ඇතුල්වීමේ ගාස්තු ගෙවිය යුතුය​)

අග්‍රා - දිල්ලි - කොළඹ

දිල්ලි නගර සිරි නරඹා කෞතුකාගාරයදී කපිලවස්තු ධාතුන් වහන්සේ වන් දනා කර දිවා අහාරයෙන් පසුව පැය 4ක් පමණ සාප්පු සවාරියකින් පසු ගුවන්තොටුපල බලාපිටත් වී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම​.