සංචාරය​ :
ඉන්දියාව
ලබා ගත හැකි ආසන:
50
සංචාර දින ගණන
11 Days

අසිරිමත් දඹදිව වන්දනාදින 11

සංචාරය පිළිබඳ සාමාන්‍ය තොරතුරු

තෙරුවන් සරණ ගිය සැදැහැවතුන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ අයුරින්ම බුදුරජුන් ලොවපහල වූයේ , සම්බුද්ධත්වයට පත්වූයේ, නිර්මල දහම ලොවට හෙලිකලේ, පිරිනිවන්පා වදාළේ මෙතැනයි කියා උන්වහන්සේ වදාළ ශ්‍රී සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කරමින් පහන්සිතින් උපදවාගෙන , අවබෝධයෙන් තෙරුවන් සරණ ගිය මාර්ග උපදේශකයන් යටතේ කෙටි දින ගණනකින් දුම්‍ රියේ ගමන් නොමැතිව සුවපහසුවයි විශ්වාසයයි සමගින් දඹදිව වන්දනා කරන්න ලෝටස් සංචාරකතයෝ සමගින් එක්වන්න​


1 වන දිනය​

කොළඹ - දිල්ලි

මුදල් මාරු කිරීම , සාප්පු සවාරිය

දිල්ලි - අග්‍රා

දිල්ලි නගර සිරි නැරඹීම හා ටජ්මහල් පිටතින් නැරඹීම (ඇතුල්වීමේ ගාස්තු ගෙවිය යුතුය​) හා සාප්පු සවාරි.

සංඛස්ස - සැවත්නුවර

සංඛස්ස වන්දනා කර​ සැවත්නුවර බලා පිටත්වීම​

සැවත්නුවර

සිල් සමාදන් වීම , සාංඝික දානය, ඡේතවනාරාමය​, ගන්ධකුටිය​ දම්සභා මණ්ඩපය වන්දනා, ආනන්ද බෝධීන් වහන්සේ අභියස බෝධි පූජාව හා ධාතු ප්‍රදර්ශනය හා සාප්පු සවාරි.

කපිලවස්තුපුර -ලුම්බිණිය -කුෂිනාරාව​

කපිලවස්තුපුර හා ලුම්බිණි සල් උයන වන්දනා කර කුෂිනාරාව​ බලා පිටත්වීම​.

කුෂිනාරාව - විශාලාව - බුද්ධගයාව​

>කුෂිනාරාවේදී පිරිනිවන් මංචකය​, ආදාහන චෛත්‍ය, අන්තිමට පැන් වැළඳූ ස්ථානය වන්දනා කර විශාලාවද වන්දනා කර බුද්ධගයා බලා පිටත්වීම​.

බුද්ධගයාව​

දුෂ්කර ක්‍රියා කළ ස්ථානය​, සුජාතා කිරිපිඩු පූජා කළ ස්ථානය වන්දනාව හා සාප්පු සවාරි.

බුද්ධගයාව​

ශ්‍රී මහා බෝධිය කිරිපිඩු පූජාව, සිල් සමාදන් වීම, සාංඝික දානය හා බෝධි පූජාව සම්පූර්ණ දිනයම ශ්‍රී මහා බෝධිය අසල ගත කිරීම​.

බුද්ධගයාව​

රජගහනුවර, ගජ්ජකූටය​, දෙව්දත් ගල පෙරලූ ස්ථානය​, බිම්බිසාර රජු සිර කළ ස්ථානය, ගැල් 500 එරුණු ස්ථානය​ හා නාලන්දාව (ඇතුල්වීමේ ගාස්තු ගෙවිය යුතුය​) නරඹා බුද්ධගයාව​ බලා පිටත්වීම​.

බුද්ධගයාව​ - බරණැස

බරණැස ඉසිපතනයේ මිගදාය වන්දනාව හා සාප්පු සවාරි.

බරණැස - කොළඹ

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම​.